O škole Možnosti štúdia ELearning Rozvrh Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

Vyhodnocovanie správy

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2007/2008

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2008/2008

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2009/2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2011/2012

                     sprava_o_hospodareni_za_rok_2011.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2012/2013

                     sprava_o_hospodareni_za_rok_2012.pdf         

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2014/2015

                    sprava_o_hospodareni_za_rok_2014.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016.pdf

                   sprava_o_hospodareni_za_rok_2015.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti VS_16-17.pdf

                  sprava_o_hospodareni_za_rok_2016.pdf

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti VS_17-18.pdf

                 sprava_o_hospodareni_za_rok_2017.pdf