O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2 81
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
PhDr. Karin Bugalová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 95
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Alena Buchtová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 75
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Peter Kubiš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 101
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Ing. Gabriela Kuchajdíková Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 108
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. Jana Majtanová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Ing. Oľga Časnochová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 95
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Gavenčiaková Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60 189
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Renáta Grapová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Ján Holák Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 79
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Ľuboš Jakubík Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 63
AutoCad v školskej praxi 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Iveta Jozeková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. František Kašuba Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Vlasta Kozáková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 96
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Pavol Kudela, PhD. Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 10
Ing. Stanislav Kuljovský Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 72
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Tvorba edukačných multimédií 15
AutoCad v školskej praxi 10
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Elena Marejková Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Bc.Pavol Mrva Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Ivana Nistlerová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 78
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Marián Ondrúšek Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 70
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Pavol Poláček Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu TV 124 124
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 65
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Exel v praxi 8
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Vladimír Strýček Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Eva Sýkorová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60 109
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Šurina Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 77
AutoCad v školskej praxi 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Peter Šustek Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 51
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Andrea Trlicová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 31
Využitie textového editora v práci pedagogickývh zamestnancov 6
Mgr. Jozef Vilček Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Gabriela Zajvaldová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 93
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14


© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2017