O škole Možnosti štúdia Rozvrh E-learning Webmail Mapa Výrobky školy Kontakt Napíšte nám

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Ján Palko Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2 81
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
PhDr. Karin Bugalová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 95
Za vykonanú rigoróznu skúšku podľa par.53,ods.8,zák.č.131/2002 Z.z. o vysokých školách 60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Alena Buchtová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 75
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Peter Kubiš Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 101
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Ing. Gabriela Kuchajdíková Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 108
Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Ing. Jana Majtanová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 102
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie interaktívnej techniky vo vyučovacom procese 15
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Dosahovanie psychickej odolnosti.zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 2
Ing. Oľga Časnochová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 95
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Gavenčiaková Za rozširujúce štúdium v špecializácii slovenský jazyk § 47 a ods.4 zák.č. 390/2011 Z.z. 60 189
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Modernizácia vzdelávania na strednej škole s podporou IKT 35
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
Ing. Renáta Grapová Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Ján Holák Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 79
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Ľuboš Jakubík Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 63
AutoCad v školskej praxi 10
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Iveta Jozeková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 51
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. František Kašuba Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 64
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Ing. arch.Beáta Kontrišová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 51
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 4
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Vlasta Kozáková Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 96
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Ako tvoriť tématické výchovno-vzdelávacie plány vo fyzike 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Pavol Kudela Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 10
Ing. Stanislav Kuljovský Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 72
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 1
Tvorba edukačných multimédií 15
AutoCad v školskej praxi 10
Mgr. Miroslav Kupčuljak Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 37
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Elena Marejková Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 64
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Bc.Pavol Mrva Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12 51
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Ing. Ivana Nistlerová Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10 78
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Marián Ondrúšek Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 65
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
PaedDr. Ján Pitoňák, PhD. Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 70
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl - všeobecnovzdelávacia zložka - frekventanti 14
Mgr. Pavol Poláček Kvalifikačné vzdelávanie pre splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie predmetu TV 124 124
Bc.Peter Raždík Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Ing. Anna Rebrošová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 65
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8
Exel v praxi 8
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Bc.Vladimír Strýček Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Eva Sýkorová Za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka v jazykovej škole Žilina 60 109
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Mgr. Peter Šurina Maturitná skúška z odborných predmetov na SOŠ 15 77
AutoCad v školskej praxi 10
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Peter Šustek Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov SŠ 14 51
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Andrea Trlicová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 31
Využitie textového editora v práci pedagogickývh zamestnancov 6
Mgr. Jozef Vilček Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 37
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Mgr. Gabriela Zajvaldová Riešenie konfliktných situácií v pedagogickej činnosti učiteľa 8 93
Projektové vyučovanie vo vybranej téme vyučovacieho predmetu 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14


© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2017